Boerderij-camping Spaanse Pyreneeën

rust - verrassend natuurschoon - wandelen - gastvrijheid

Adres: San marcial, s/n - A-138 Km. 71.500

22365 Salinas de Sin (Huesca) Aragón España

Telefoon: Vast: 00 34 974504010

Mobiel 00 34 606844924


E-Mail: info@caseriosanmarcial.com 

Spaanse website: www.caseriosanmarcial.com

terug naar de homepage
Een woordje Spaans
CIJFERS
1 uno /una
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y un
FAMILIE  
familie familia
vader padre
moeder madre
kind niño / niña
zoon hijo
dochter hija
broer hermano
zus hermana
grootvader abuelo
grootmoeder abuela
kleinkind nieto / nieta
kleinzoon nieto
kleindochter nieta
man marido
vrouw esposa
WINKELEN  
winkel tienda
kopen comprar
geld dinero
wisselgeld cambio
Wat kost het? ¿Cuánto cuesta?
Kunt u de prijs opschrijven? ¿Puede escribir el precio?
Kan ik met creditcard betalen? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Ik wil graag... Quisiera…
klant Cliente
een dokter un médico
Ik ben ziek Estoy enfermo
Ik ben misselijk Estoy mareado
Ik heb koorts Tengo fiebre
Hier doet het pijn Me duele aquí
Ik ben gestoken Me han pinchado
Ik gebruik medicijnen Tomo medicamentos
Is het ernstig? ¿Es grave?
ALTIJD / NOOIT / SOMS...
altijd siempre
nooit nunca
ooit alguna vez
soms de vez en cuando
vaak a menudo
vroeg temprano
laat tarde
gedurende durante
voor antes
na después
begin comienzo
eind final
in de tussentijd entretanto
kort corto
lang largo
te zijner tijd a su tiempo
DAGDEEL
ochtend la mañana
middaguur la mediodía
middag la tarde
avond la tarde, la noche
nacht la noche
middernacht medianoche
zonsopgang el amanecer, la salida del sol
zonsondergang la puesta del sol
DE WEG VRAGEN
Hoe kom ik bij.....? ¿Cómo llego a.....?
Is het ver? ¿Queda lejos?
rechtdoor recto
linksaf a la izquierda
rechtsaf a la derecha
VERLEDEN  
vroeger temprano / antes
gisterochtend ayer por la mañana
gistermiddag ayer por la tarde
gisteravond ayer por la tarde/noche
gisternacht anoche
gisteren ayer
eergisteren anteayer
vorige week la semana pasada
een week geleden hace una semana
vorige maand el mes pasado
een maand geleden hace un mes
vorig jaar el año pasado.
een jaar geleden hace un año
DAGEN
maandag lunes
dinsdag martes
woensdag miércoles
donderdag jueves
vrijdag viernes
zaterdag sábado
zondag domingo
HALLO / TOT ZIENS
ja
nee no
alstublieft por favor
bedankt grazias
graag gedaan de nada
Hoe gaat het? ¿Cómo está?
Goed, dank u Bien, gracias
praten charlar
spreken hablar
zeggen decir
vertellen contar
luisteren escuchar
horen oír
Hallo Hola
Hoi Hola
Tot ziens Hasta la vista
Goedendag Buenos días
Goedemorgen Buenos días
Goedenavond Buenas tardes
Welkom Bienvenidos
Hoe heet je? ¿Cómo se llama?
Ik heet... Me llamo....
MAANDEN
januari enero
februari febrero
maart marzo
april abril
mei mayo
juni junio
juli julio
augustus agosto
september septiembre
oktober octubre
november noviembre
december diciembre
TOEKOMST
later más tarde
morgen mañana
overmorgen pasado mañana
morgenochtend mañana por la mañana
morgenmiddag mañana por la tarde
morgenavond mañana por la tarde/noche
morgennacht mañana por la noche
volgende week la semana que viene
over een week al cabo de una semana
volgende maand el mes que viene
over een maand al cabo de un mes
volgend jaar el año que viene
over een jaar al cabo de un año